Více informací

Participativní rozpočet

Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi a forma, jak se mohou obyvatelé různého věku podílet na proměně svého okolí.

Zapojení žáků do úprav školního prostředí je často jedním z prvních prvků výchovy k demokracii, se kterými se žáci v rámci výuky setkávají. Základem je upevnit v žácích vědomí, že jejich hlas je slyšet, a že jsou to právě jejich nápady a podněty, na kterých záleží podoba prostoru kolem nich.

Školní varianta participativního rozpočtování není finančně, časově a ani administrativně příliš náročná. Je zábavná, motivační a žáci se dokážou v procesu realizovat. Získávají zkušenosti, procvičují teoretické znalosti a v praxi sledují výsledek svého úsilí, což je naprosto klíčovým aspektem této metody. Děti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení.

Zároveň se pak v celém procesu naučí, jak tvořit rozpočet a zacházet s financemi, a jak pro svůj nápad získávat ostatní.

Cíle participativního rozpočtu mohou být různorodé a záleží na každé škole, jaké priority si stanoví. Může to být seznámení žáků prostřednictvím projektu s demokratickým procesem, průzkum mezi žáky, sběr jejich nápadů, vytvoření příjemného prostředí v rámci školy, kde se budou žáci cítit dobře, ale také například rozšíření spolupráce mezi vedením školy, žáky a jejich rodiči. V neposlední řadě je cílem také propojení a sounáležitost mezi školou a městskou částí Praha 10.

Proč se zapojit?

Chybí ti ve škole místo kde můžeš v klidu studovat nebo naopak vybít energii?

Víš o prostoru, kterému by slušelo víc barev? 

Napadá Tě, co s nevyužitou částí zahrady?

Chceme to vědět!

Zapoj se se svými spolužáky do projektu MOJE STOPA VE ŠKOLE!