Na Praze 10 funguje participativní rozpočet již mnoho let

Participativní rozpočet je jedním z nástrojů přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (města, obce, jejich částí) rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty, které obyvatelé sami navrhnou a představí veřejnosti. Zpravidla se jedná o projekty realizované ve veřejném prostoru, které mají přinést užitek všem občanům.
Participativní rozpočet Moje stopa má na Desítce dlouholetou tradici, z důvodu koronavirové pandemie byl však vloni dočasně přerušený. „Nový školní rok využijeme k tomu, že ho otestujeme ve školách.“ popisuje David Kašpar (VLASTA) / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství.
Více informací o participativním rozpočtu se můžete dočíst v metodické příručce společnosti Agora CE, o. p. s., na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci MČ Praha 10.

Sledujte webové stránky www.mojestopa.cz pro další informace.