UČÍME ŽÁKY PŘEMÝŠLET O SVÉM OKOLÍ, ZAPOJOVAT SE A HOSPODAŘIT S PENĚZI

UČÍME ŽÁKY PŘEMÝŠLET O SVÉM OKOLÍ, ZAPOJOVAT SE A HOSPODAŘIT S PENĚZI

POČÍTAČE DO KLUBU, 3D TISKÁRNA, NEBO RELAXAČNÍ KOUTEK?

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET DO ŠKOL

Městská část Praha 10 se rozhodla zavést projekt PARTICIPATIVNHO ROZPOČTU DO ŠKOL. Chceme připravovat děti a mládež na aktivní občanství a budoucí zapojení se do veřejného života. Naším cílem je zapojit všechny aktéry ve škole do společného díla – vedení, učitele, děti, ale v neposlední řadě i rodiče.

ZANECH SVOU STOPU VE ŠKOLE!